انواع نایلون شفاف و رنگی

انواع نایلون شفاف و رنگی در سایز های مختلف ،ساده و کاست دار
پاکتی و رکابدار مورد استفاده در صنایع گوناگون

دسته بندی